Fremgangsrike norske forretningsmenn

Kjell Inge Røkke er Norges mest kjente rikmann. Et praktfullt eksempel på selvgjort-velgjort.

Kjell Inge startet sin karriere som 16-årig matros på en tråler i USA. Kun åtte år senere, i en alder av 24 år, kjøpte han sitt første skip og bega seg ut på en vei som skulle ta ham helt til topps i finanspyramiden. I dag har han nesten tyve milliarder på bok og eier et eksemplarisk konsern som er avhengig av ham. Røkke er sjefen av sjefer. Han har reddet sitt eget skinn flere ganger, samt gått fra alt til ingenting og tilbake på få år.

En annen av Norges gullsønner er John Fredriksen.

Han er verdens rikeste nordmann og den mest innflytelsesrike skipsrederen på de syv hav. Fredriksen flyttet fra Norge etter problemer med norske skattemyndigheter. I dag er han kypriotisk statsborger og landets rikeste mann. Opprinnelig fra Oslo øst med typiske arbeiderforeldre – John Fredriksen er et forbilde for mange av Oslos vanskeligstilte.

Røkke og Fredriksen er i den mer nøytrale sonen når det kommer til oppmerksomhet fra pressen. Disse forretningsmennene uttaler seg som oftest kun om ting som angår finansverdenen. Petter Stordalen derimot ser man stadig vekk i gul presse. Denne ekstravagante nordmannen er kjent for sin spesielle klesstil og sitt øye for alt som glitrer, noe som syns på hans flotte hotell rundt omkring i Europa. Petter investerer store penger i norsk eiendom og er samtidig kjent for sin flotte kunstsamling.