Lønnsomme foretak på internett

Google er et av de mest lønnsomme foretakene på internett. Man skulle ikke tro det var mye penger å tjene på Google, ettersom siden er gratis for brukerne, men reklamemessig er siden svært lønnsom. Selv om Google er vellykket, nøyer de seg ikke med å holde seg til det de kan. De vil gjerne prøve ut nye og spennende ideer. De har blant annet en plan om å sende Google ballonger opp i stratosfæren for å sende trådløst internett til områder med dårlig dekning.

googleIdeen er allerede tatt i bruk enkelte steder, men det gjenstår å se om det blir en flopp eller en suksess. Likevel er det morsomt at selskapet tør å satse og tenke nytt. Google har alltid vært nyskapende. De har endret måten folk finner informasjon på, og måten de gjør forretninger. Det nye prosjektet handler om å forenkle hverdagen for folk som mangler bredbånd.

Amazon.com er et annet svært vellykket foretak på internett. Selskapet startet med at grunnleggeren Jeff Bezos ville selge bøker over nettet fordi det var enkelt. Ideen slo an, og selskapet vokste raskt, spesielt på slutten av 1990-tallet.

Kasinoer er svært lønnsomme for eierne. Dette til tross for at nettkasinoer har en langt høyere utbetalingsprosent enn landbaserte kasinoer. Årsaken til at nettkasinoene likevel tjener så mange penger, er at de har svært få utgifter til driften. Dermed trenger de ikke å tjene så mye per kunde for at det skal lønne seg.

For å lykkes på internett, må man tenke som brukerne, og lage en side som er tilpasset dem. Man må bygge opp en brukervennlig side, der det er lett å finne fram. Fine bilder og fint design er også viktig, for det virker tiltrekkende. For å lykkes må man også markedsføre nettstedet. Markedsføring kan ikke undervurderes.