Store norske selskap

Som man kunne gjettet, er Statoil og Norsk Hydro de aller største selskapene i Norge. Førstnevnte selger den norske oljen og gassen til land verden over, mens sistnevnte er verdensledende utvinner av aluminium. Disse regnes som Norges stolthet og er fine eksempler på godt styrte selskap med garanterte utbetalinger til aksjonærer og en bra struktur.

Selskapet Aker er også nevneverdig, med en historie som strekker seg over hundre år tilbake i tiden. Aker styres av Kjell Inge Røkke, hele Norges favorittriking. Selskapet er stadig vekk nevnt i aviser verden over.

Telenor er et annet statlig selskap som fra start av skulle bedre levevilkårene til den alminnelige nordmann. Her investerte man i telekommunikasjon, som var sårt trengt i et Norge på vei ut av fattigdom.

Av moderne selskap bør man nevne NorgesGruppen, som har et fast grep på norsk dagligvarehandel. Både Kiwi, Meny, Spar og Joker inngår i konsernet, samt kioskene Deli de Luca og pizzakjeden Dolly Dimple’s.

De fem største selskapene i Norge har til sammen over hundre tusen ansatte og omsetter for nesten en billion kroner (tusen milliarder). Velferdsstaten Norge hadde ikke vært den samme uten disse kjempene.